loader

GGD GHOR Nederland

Promotievideo GGD Nederland: vignet Gezonde School. In deze film vertellen docenten, leerlingen en ouders wat een gezonde school is, en waarom het belangrijk is om daar een vignet voor aan te vragen. Ook hebben we een infomercial gemaakt over het aanvraag systeem van het Vignet Gezonde School.

vignetgezondeschool

Structureel werken aan goed leef- en werkklimaat
Het vignet Gezonde School van GGD GHOR Nederland is een erkenning voor scholen (primair en voortgezet onderwijs), die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen.De scholen kunnen een certificaat aanvragen voor een van de acht thema’s, bijvoorbeeld Voeding, Sport en bewegen, Roken en alcohol, of Fysieke veiligheid. GGD Nederland heeft het vignet in leven geroepen zodat alle activiteiten die een school toch al onderneemt om voor een goed leef- en werkklimaat te zorgen ook zichtbaar gemaakt worden.

Door het vignet aan de deur weet iedereen het: Dus iedereen heeft aandacht voor het thema Gezonde School.

Gezondheidsbevordering maakt onlosmakelijk deel uit van de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Scholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Mediavisie bezocht voor deze video een aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs, zorgde voor de interviews met de betrokkenen en maakte filmfragmenten van gezonde activiteiten en sfeerbeelden van de school. In de video vertellen directieleden, docenten, ouders en kinderen waarom zij het belangrijk vinden om als school zo’n vignet aan de muur te hebben hangen. Antoinette Smit, directrice Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘Door het vignet aan de deur weet iedereen het: ouders die hun kinderen komen aanmelden, de huidige ouders, de leerlingen, de leerkrachten die er werken. Dus iedereen heeft aandacht voor het thema Gezonde School.’

De werkwijze Gezonde School helpt om structureel aan de slag te gaan met gezondheid en veiligheid op uw school. Zo weten scholen zeker dat ze op een effectieve en duurzame manier werken aan de gezondheid van hun leerlingen. De video zorgt voor goede voorbeelden zodat scholen zien dat de het aanvragen van een vignet een belangrijke bijdrage kan leveren aan het nog beter maken van het leef- en werkklimaat voor de kinderen en het personeel.

 

Project Details

Client : GGD GHOR Nederland
Date : 02/09/2016
Skills : Motion graphics, Video
Address : https://vignetgezondeschool.nl/

Copyright Mediavisie Communicatie b.v. 2017